top of page

Privacyverklaring

Bureau Irma van Dijk- Sparringpartner in werk en carrière, gevestigd Star Numanstraat 21 te Groningen, KvK nr: 86758829 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bureau Irma van Dijk gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van (potentiële) opdrachtgevers en relaties. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden we ons als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens verwerk ik

Bureau Irma van Dijk verwerkt persoonsgegevens die ik van jou, jouw organisatie of van jouw werkgever ontvang in het kader van opdrachten of door het invullen van een contactformulier op de website. Het gaat om onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Betalingsgegevens

 • Aanspreektitel

 • Geboortedatum

 

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens 

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te
  kunnen voeren 

 • Voor het toezenden van een offerte

 • Om je te informeren en/of adviseren over mijn diensten

 • Voor het afhandelen van jouw betaling

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Om een kaartje of attentie te kunnen sturen bij speciale gelegenheden

 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Bureau Irma van Dijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van 7 jaar voor de persoonsgegevens, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Bureau Irma van Dijk-verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Bureau Irma van Dijk andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Recht van betrokkene(n)

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Je kunt een dergelijk verzoek richten aan info@bureau-irmavandijk.nl. Je kunt binnen 30 dagen een reactie verwachten.

 

Cookies

Bureau Irma van Dijk maakt alleen gebruik van functionele cookies.

 

Verstrekking aan derden

Bureau Irma van Dijk verstrekt jouw gegevens niet aan derden tenzij dat ten gunste zou zijn van jouw traject en jij daar expliciet toestemming voor geeft.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Bureau Irma van Dijk kan deze Privacyverklaring wijzigen/veranderen. De privacyverklaring die je op onze website kunt vinden, is altijd de geldige en huidige versie. Deze Privacyverklaring is het laatst aangepast op 1 november 2022.

 

Contact

Voor vragen, opmerkingen of nadere toelichting kun je mailen naar:

info@bureau-irmavandijk.nl

bottom of page